Nabór do programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2024

Nabór do programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2024

Rozpoczynamy nabór do programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2024

składanie wniosków do 12-02-2024r.

Szanowni Państwo,

Minister Sportu i Turystyki ogłasza Program „Szkolny Klub Sportowy”.

Program SKS ma na celu umożliwienie podejmowania przez uczniów dodatkowej aktywności realizowanej w formie zajęć sportowych w danej szkole.
Program będzie realizowany do 21 czerwca 2024 r. w wymiarze max.50 godzin. Dla każdej utworzonej grupy.
W związku z koniecznością przygotowania wniosku dla województwa opolskiego prosimy o deklarowanie chęci przystąpienia do programu w nieprzekraczalnym terminie do 12.02.2024 r. na załączonych drukach.
Zgłoszenia zbiorcze organów prowadzących szkoły wraz z podpiętymi zgłoszeniami szkół należy dostarczyć do biura SZS „Opolskie” do 12 lutego 2024 r.

Główne założenia Programu SKS:

  1. Uczestnikami programu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego:
  2. Osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele wychowania fizycznego w danej szkole;
  3. Grupa ćwiczebna musi liczyć min 15 uczestników;
  4. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy, a w szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie, w miarę przyznanych środków, trzeciej grupy ćwiczebnej
  5. Zajęcia sportowe muszą odbywać się z częstotliwością 2 razy w tygodniu po 60 minut:
  6. Każda grupa powinna przeprowadzić maksymalnie 50 godzin zajęć:
  7. W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
  8. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia będzie wypłacane na podstawie umowy – zlecenia w wysokości 60 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);
  9. Uczniowie biorący udział w programie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

Liczba grup dla danego województwa jest ograniczona, w związku z czym decydować będzie kolejność zgłoszeń, liczba grup z danej placówki (priorytet- min. 1 grupa w każdej placówce) oraz dostępność zajęć w każdej gminie.

Dziękuję za wsparcie i współpracę przy realizacji Programu.

 

Załączniki:

Leave a Reply

Your email address will not be published.