Władze Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie” (2021-2025)

Prezes

Wiceprezes d/s administracyjnych

Wiceprezes d/s rozgrywek

Sekretarz

Skarbnik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Piotr Szczubiał

Wiceprzewodniczący

Arkadiusz Kosior

Sekretarz

Andrzej Porębny

Członek 

Patrycja Kleszno