KALENDARZ OGÓLNOPOLSKI SZS 2023/2024/

KALENDARZ SZS OPOLSKIE 2023/2024/


Umowa RODO

protokoły – tenis stołowy indywidualny

WZORY UMÓW (obowiązują 0d 01.02.2024)

Umowa techniczna 2023/24

Umowa medyczna 2023/24

DELEGACJE SĘDZIOWSKIE (obowiązują od 01.02.2024)

Zespołowe gry sportowe

sędzia główny/2023  – 170

sędzia/2023  – 140 

sędzia stolikowy/2023 – 110

WZORY KOMUNIKATÓW

Komunikat /6/ 

Komunikat /4/

Komunikat /3/

Komunikat /2/

Komunikat/gry i zabawy/

Protokoły rozgrywek 

Tabele lekkoatletyczne/LICEALIADA

Tabele lekkoatletyczne/IMS 

REGULAMIN PUNKTACJI WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ

Hejnał Szkolnego Związku Sportowego