PLEBISCYT NA 10 NAJLEPSZYCH UCZNIÓW – SPORTOWCÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2022/2023

PLEBISCYT NA 10 NAJLEPSZYCH UCZNIÓW – SPORTOWCÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2022/2023

Za szkolne współzawodnictwo sportowe w kategorii

Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada

Dnia 8 marca 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie odbędzie się podsumowanie Plebiscytu na 10 Najlepszych Uczniów – Sportowców Województwa Opolskiego za rok szkolny 2022/2023. Plebiscyt obejmuje trzy kategorie

Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada

Heading

Zgłoszenie powinno zostać przesłane (wszystkie załączniki w jednym e-mailu, w temacie e-maila musi się znaleźć: słowo-plebiscyt, imię i nazwisko kandydata oraz, poziom edukacji ( Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej lub Licealiada) i zawierać poniżej załączony formularz oraz wymienione załączniki:

  • zdjęcie (najlepiej portretowe, dobrze przedstawiające osobę)w formie elektronicznej o bardzo dobrej rozdzielczości
  • formularz zgłoszeniowy podpisany przez dyrektora szkoły (scan z podpisami)
  • Potwierdzenia osiągnięć ( ksera dyplomów lub inne poświadczenie – scany)

Uwagi:

Do plebiscytu zgłaszają kandydatów nauczyciele a potwierdza dyrektor szkoły.
Osiągniecia wymienione w formularzu powinny obejmować okres od 1.09.2022 do
23.06.2023 ( osiągnięcia spoza tego okresu nie będą brane pod uwagę). Kandydat
powinien reprezentować szkołę i stopień edukacji w jakim w wymienionym okresie się
znajdował, a nie jaki reprezentuje obecnie. Jeśli macie Państwo zwycięskie drużyny (gry
zespołowe) prosimy o wybranie osoby (maksymalnie dwóch z zespołu), które zdaniem
Państwa, powinny być nominowany, gdyż w plebiscycie nie mamy kategorii
drużynowej.
Kryteria oceny kandydatur w plebiscycie ( w kolejności ważności):

  1. Osiągnięcia w rozgrywkach szkolnych ( I-VIII miejsce w finałach ogólnopolskich Igrzysk Szkół)
  2. Osiągnięcia w rozgrywkach szkolnych – Igrzyska Szkół poziom wojewódzki ( I-III miejsce w finałach wojewódzkich Igrzysk Szkół)
  3. Różnorodność dyscyplin

4. Wybitne osiągnięcia ( Mistrzostwa Polski, Europy, Świata) w rozgrywkach
klubowych i imprezach wysokiej rangi spoza rozgrywek szkolnych, ale
obejmujących olimpijskie dyscyplinysportowe
Kryterium dodatkowe: średnia ocen i zachowanie ( minimum dobre)
Uwaga: w dyscyplinach indywidualnych np. LA pod uwagę będzie brany jeden
(najlepszy) wynik konkurencji rozgrywanych w tym samym dniu zawodów.
Osiągnięcia inne niż wymienione powyżej nie będą brane pod uwagę.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Adres na który wysyłamy zgłoszenia do dnia 16.02.2024:
e-mail : szsopolskie2012@wp.pl – w nagłówku koniecznie : PLEBISCYT

Leave a Reply

Your email address will not be published.