środa 04.02.2015

UWAGA!!! PILNE!!!

Zmiana druku zgłoszenia szkoły do Igrzysk, Gimnazjady i Licealiady

Realizując zalecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. które współfinansuje organizację zawodów Współzawodnictwa Sportowego Szkół SZS Opolskie przedstawiamy tutaj znowelizowany druk zgłoszenia szkoły do zawodów w ramach Igrzysk, Gimnazjady i Licealiady i wzór protokołu końcowego zawodów uwzglęgniający dane z druków zgłoszeń. Nowelizacja jest koniecznością sprawozdawczości dotyczącej udziału w naszych rozgrywkach młodzieży posiadającej licencje Opolskich i Polskich Związków Sportowych. Prosimy, żeby począwszy od rozgrywek rozpoczynających się 09.02.2015 na wszystkich szczeblach; od zawodów gminnych do wojewódzkich, szkoła posiadała na zawodach zgłoszenie nowego typu.
Informujemy, że licencja zawodnika nadawana jest przez właściwy Związek Opolski, lub w przypadku piłki nożnej Polski Związek Piłki Nożnej i dotyczy danego roku rozgrywkowego lub kalendarzowego. Jeżeli więc zawodnik nie posiada licencji na rok 2014/2015 to nie zaznaczmy tej informacji w zgłoszeniu szkoły.
Przykład: rozgrywany jest turniej Licealiady w koszykówce. Jeżeli zawodnicy szkoły posiadają licencję Opolskiego Związku Koszykówki na rok 2014/2015 wpisujemy przy ich nazwisku klub, w którym ćwiczą.
W drugiej kolumnie wpisujemy ewentualnie inną dyscyplinę niż rozgrywane zawody.jeżeli zawodnik posiada licencję na rok 2014/2015.
Przykład: rozgrywany jest turniej Licealiady w koszykówce, część zawodników nie ma licencji na rok 2014/2015 Opolskiego Związku Koszykówki, ale posiadają licencję innego związku (np. Piłki Ręcznej) wpisujemy przy ich nazwisku dyscyplinę, w której mają tą licencję.
Przypominamy, że szkoła ma obowiązek posiadania Zgłoszenia na wszystkich etapach rozgrywek, a Zgłoszenie to pozostawia organizatorowi imprezy.

Zgłoszenie szkoły na zawody
Zgoda rodziców – nowa
Komunikat organizacyjny z zawodów

Copyright © 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pozycjonowanie stron Opole